TOMATO - Những ưu đãi cực khủng từ Viettel | Đăng ký 3G Viettel
» »Unlabelled » TOMATO - Những ưu đãi cực khủng từ Viettel

Gói khuyến mãi b kít mi TOMATO vi nhng ưu đãi cc khng t nhà mng Viettel.

Trong thi gian va qua nhà mng Viettel va cho trin khai gói khuyến mãi b kít mi TOMATO vi tài khon là TOM_HCM100, nhm đem li s phc v tt nht và nhng ưu đãi vô cùng hp dn đến cho các quý khách hàng ca mình. Ch vi mc chi phí vô cùng phi chăng là 100.000đ cho mt ln đăng kí là bn đã có th gi thoi ni mng th ga vi ngưi thân, bn bè...và còn đc bit hơn na là tài khon lưu lưng data ca bn s đưc cng ti 8GB, nghe tht hp dn quá đúng không nào?
Vi gói khuyến mãi b kít TOMATO mi này bn s không còn phi lo lng đến vn đc phí s gia tăng na mi khi có nhu cu gi thoi hay truy cp internet đ gii trí như nghe nhc, xem phim, lưt web...
Thông tin b kít TOM_HCM100 (đu 11 s), TOM_HCM_10 (đu 10 s).
- Thi gian kết thúc: T nay cho đến khi có thông báo mi.
- Đi tưng áp dng: Tt c các thuê bao đang hot đng thuc nhà mng Viettel.
- Giá gói kít:  100.000đ.
- Phm vi trin khai gói kít: TP.H Chí Minh, Nam Đnh, Đng Nai và Đăk Lăk.
Cách thc đăng kí: Son T100 ri gi 191.
Nhng ưu đãi t gói cưc:
- Đưc cng vào tài khon khon ni mng là 50.000đ.
- Tài khon lưu lưng đưc cng vào là 8GB.
- Đc bit là đưc "đc cách" tham gia vào các gói khuyến mãi gi thoi và data trong các tháng tiếp theo, c th là ch vi 100.000đ/ln đăng kí quý khách hàng s đưc nhn đưc:
+ Tài khon ni mng đưc cng 50.000đ
+ Tài khon khon lưu lưng data đưc cng 8GB tc đ cao.
+ Thi hn s dng: 30 ngày.
Nhng lưu ý khi s dng gói khuyến mi TOMATO mà bn cn biết
- S tin khuyến mi đưc cng vào là 50.000đ ch đưc s dng đ gi ni mng.
- Lưu lưng data đưc min phí cng vào là 8GB s có thi hn s dng là 30 ngày.
Nếu bn đang tìm cho mình mt gói cưc va có th gi thoi va có th s dng truy cp internet thoi mái và đc bit là chi phí giá cưc thì hoàn toàn phi chăng thì chc chn b kít TOMATO tài khon mi TOM_HCM100 này ha hn s là s la chn vô cùng sáng sut và thông minh dành cho bn.
Li cui cùng chúc bn s có đưc khon thi gian s dng có hiu qu và thoi mái bên cnh gói cưc Tomato ca Viettel.

About Customer Care

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply