Khuyến mãi kích hoạt dành cho thuê bao trả trước Viettel | Đăng ký 3G Viettel
» » » Khuyến mãi kích hoạt dành cho thuê bao trả trước Viettel

Khuyến mãi kích hot dành cho thuê bao tr trưc ca nhà mng Viettel
          Đây là cơ hi mi dành cho các quý khách hàng là thuê bao hòa mng mi trong chương trình khuyến mãi siêu ưu đãi này. Khi thuê bao mi đưc kích hot thì quý khách hàng s nhn đưc nhng ưu đãi siêu khng như khuyến mãi th np, tham gia các gói data đy ưu đãi, tng tin hàng tháng, min phí s dng Facebook...
          Vi nhng ưu đãi không th tuyt vi hơn đưc na thì gi đây quá trình liên lc ca bn đã đưc đáp ng mt cách có hiu qu và trn vn nht. Nào hãy cùng mình đi tìm hiu nhng thông tin chi tiết ca chương trình khuyến mãi kích hot mi này nhé.
1/ Khuyến mãi np th dành cho các thuê bao kích hot mi trong toàn quc
 - Thi gian kích hot: Bt đu t ngày 1/11/2016.
 - Đi tưng đưc tham gia: Dành cho thuê bao tr trưc, Dcom tr trưc mi kích hot (KHM).
 - Nhng ưu đãi khi quý khách hàng tiến hành kích hot thuê bao:
 + Vi thuê bao là di đng:
·        Đưc ưu đãi 50% giá tr ca 5 th đu tiên trong thi gian là 180 ngày. (K t khi kích hot)
·        Trong đó 25% giá tr ca th np s đưc cng vào tài khon khuyến mãi và 25% giá tr th np còn li s đưc cng vào tài khon khuyến mãi ni mng.
 - Vi thuê bao là Dcom: Đưc ưu đãi 50% giá tr np th đu tiên trong vòng 90 ngày. (K t ngày kích hot thành công)
2/ Sau khi kích hot thành công thuê bao tr trưc mi thì quý khách hàng s đưc hưng chính sách cng tin/lưu lưng như sau:
 - Thi gian khuyến mãi: Bt đu t ngày 1/11/2016.
 - Đi tưng khách hàng: Dành cho thuê bao di đng tr trưc, Dcom tr trưc, thuê bao Dch v gii pháp/KHDN (Vtracking, Kiddy... ).
 - Ưu đãi mà quý khách hàng s nhn đưc là:
+ Vi thuê bao sinh viên:
·        Hàng tháng thuê bao s đưc cng min phí 25.000đ và 30MB.
·        Thi gian hưng khuyến mãi s đưc áp dng còn tùy thuc vào thi hn trên th sinh viên. (Đưc tính ngay t tháng đu tiên kích hot)
 + Vi nhng loi thuê bao khác (tr thuê bao sinh viên):
·        Sau khi kích hot s có 0đ trong tài khon.
·        Sau khi kích hot s không đưc cng lưu lưng data, tin nhn, phút thoi... (S đưc áp dng vi b kit đu đơn l theo chương trình bán hàng trng đim)

          Vi cơ hi vô cùng hp dn như thế này thì chc chn bn không nên b qua cho mình. Hãy nhanh tay đăng kí hòa mng ngay đ nhn đưc nhng ưu đim cc lôi cun nht trong quá trình s dng bn nhé!

About Customer Care

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply